DREPT CIVIL

Portfolio
Calitatea prestatiei in domeniul dreptului civil, reflecta cunostintele solide si vasta experienta acumulata in anii de cand titulara cabinetului, avocat Botnar Gabriela, este membra a Baroului Bucuresti.
Consultanta noastra juridica acopera o arie mare din problematica dreptului civil.

Cabinetul de Avocatura Botnar Gabriela asigura urmatoarele servicii legale clientilor sai persoane fizice si juridice:


In fata instantelor judecatoresti: Judecatorii, Tribunale, Curtea de Apel, Inalta Curte de Casatie si Justitie
In fata autoritatilor competente :Politie, Parchet, Garda Financiara,etc
In fata Birourilor de Executori Judecatoresti
In fata Administratiei Publice centrale sau locale : Primarii, Administatii Financiare,Prefecturi, etc
In fata Birourilor Notariale
In fata Biroului de Carte Funciara
La Oficiul National al Registrului Comertului
In raporturile cu orice persoana fizica si juridica
In raporturile cu Comisiile de Arbitraj Comercial

privind Legea Romana, Constitutia Romaniei
Consultanta pe parcursul procesului de infiintare a societatilor comerciale
Redactare si avizare contracte civile si acte aditionale la orice tip de contract civil
Redactare si avizare orice alte acte juridice civile
Redactare si avizare contracte comerciale de orice tip
Certificare acte juridice civile
Obtinere de avize si autorizatii de functionare persoane juridice
Certificare copii dupa acte diverse
Recuperare debite
Medierea conflictelor si solutionarea acestora
In obtinera autorizatiilor speciale de punerea pe piata si omologare a medicamentelor
Consiliere cu privire la aspectele legate de persoanele cu resedinta temporara, inclusiv stabilirea resedintei: vize, permise de sedere temporara, permise de munca
In privinta drepturilor de autor si alte drepturi conexe
In inregistarea brevetelor, marcilor si a patentelor industriale
Privind concurenta neloiala
Privind protectia drepturilor omului
Protectia copilului
Legislatia Europeana
Privind armonizarea legislatiei romanesti cu legislatia europeana
Referitoare la noile legi adoptate de Parlamentul Romaniei
Privind politica de confidentialitate a societatilor comerciale
Agreement-uri privind crearea de parteneriate de afaceri si colaborari
Pentru Achizitiile publice: documente necesare, legi aplicabile
Legata de internet, web content si computer software
Privind copyright-ul


» Clientii nostri apeleaza la serviciile noastre juridice de consultanta si reprezentare in fata instantelor pentru :

• Recuperarea proprietatilor nationalizate
• Achizitii imobiliare
• Incheierea actelor de vanzare, de cumparare, si a oricaror acte juridice si contracte avand ca obiect constituirea de drepturi asupra terenurilor sau cladirilor de orice fel, aflate in circuitul agricol,urban, industrial sau comercial
• Verificarea titlurilor de proprietate asupra oricaror bunuri mobile sau imobile detinute de societatile comerciale sau de persoanele fizice
• Asistenta si reprezentare in litigii imobiliare:
• Revendicari ale dreptului de proprietate
• Exproprieri
• Evacuari
• Executari silite
• Inchirieri
• Recuperari ale investitiilor imobiliare derulate in care nu s-au respectat termenii contractuali
• Executare de contracte de proiectare si de constructii
• Intabularea drepturilor reale si alte operatiuni legate de cartea funciara , rectificari
• Asistenta la redactarea de contracte si antecontracte, precum si in problemele litigioase legate de acestea
• Orice alte activitati de consultanta juridica in materie imobiliara.
• Intermedieri de expertize imobiliare sau contabile
• Ipoteci si sarcini asupra bunurilor, radierea ipotecilor
• Asistenta si reprezentare în fata instantelor de arbitraj
• Obligatii aferente protectiei mediului
• Garantii colaterale
• Aplicarea Legii 112/1995 si a Legii 10/2001


» De asemeni oferim toata experienta noastra in solutionarea problemelor legate de :

• Mosteniri si succesiuni
• Testamente, litigii testamentare
• Partaje succesorale
• Imputerniciri
• Deschidere de succesiune
• Raporturi de donatie
• Reductiuni de liberalitati
• Anulari certificate mostenitor
• Cote succesorale
• Calcularea cotelor succesorale
• Vanzarea unei parti din mostenire
• Negocierea impartelii mostenirii
• Redactarea contractelor de partaj voluntar
• Partaj judiciar
• Anularea certificatului de mostenitor
• Drepturi de proprietate
• Uzucapiune
• Coproprietatea
• Dreptul de servitute
• Dreptul de superficie
• Dreptul de uzufruct


imgColaboram cu diverse cabinete notariale, in vederea facilitarii accesului dvs la toate serviciile juridice si in special pentru a reduce timpul, lung, care de obicei il presupun aceste activitati. In acest sens, in cadrul unei prime consultatii, la sediul societatii dvs, sau la sediul biroului nostru de avocatura, vom stabili impreuna conditiile de colaborare, vom identifica principalele probleme cu care va confruntati si va voi ajuta, pas cu pas in depasirea acestora.

In cadrul biroului, am stabilit o politica de rezolvare amiabila, nonviolenta, a oricaror litigii, avand convingerea ca o conciliere prealabila scuteste multi nervi si multi bani. Impreuna, vom construi o strategie, care sa va ajute sa depasiti conflictul imediat, cu care va confruntati si pe viitor, sa va ajute sa le preintampinati.

Designed and powered by Compass Advertising