» standard

valoarea abonamentului este de 1000 lei/luna.

serviciile incluse in abonamentul standard sunt:
- consultatii juridice ;
- opinii legale

preturile serviciilor de consultanta juridica permanenta prezentate mai sus pot fi modificate si urmeaza a fi negociate in prealabil in functie de nevoile clientului, natura si amploarea activitatii acestuia. in prezent cabinetul nu este platitor de tva si deci preturile nu contin tva.

» standard plus

valoarea abonamentului este de 1500 lei/luna.

serviciile incluse in abonamentul standard plus sunt:
-consultanta juridica;
-reprezentare în fata oricaror institutii sau autoritati publice (notar
-public, primarie, prefectura,banca, etc);
-reprezentare în fata oficiului registrului comertului;
-redactare de acte, documente, cereri cu caracter juridic;
-asistarea clientului la negocieri precum si la incheierea contractelor si antecontractelor;
-servicii fiduciare in favoarea clientului.

preturile serviciilor de consultanta juridica, asistenta si /sau reprezentare juridica permanenta prezentate mai sus pot fi modificate si urmeaza a fi negociate in prealabil in functie de nevoile clientului, natura si amploarea activitatii acestuia, etc. preturile nu cuprind tva

» premium

valoarea abonamentului este de 3000 lei/luna.

serviciile incluse in abonamentul premium sunt:
-consultanta juridica de specialitate ;
-consultanta juridica in vederea recuperarii de creante precum si initierea procedurilor de recuperare ;
-reprezentare în fata oricaror institutii sau autoritati publice ( notar public, executor judecatoresc, primarie, prefectura,banca, etc);
-reprezentare în fata oficiului registrului comertului ;
-redactare de acte, documente, cereri cu caracter juridic ;
-redactare de opinii juridice
-asistarea clientului la negocieri precum si la incheierea contractelor si antecontractelor;
-servicii fiduciare in favoarea clientului;
-asistenta juridica si reprezentare în fata instantelor de judecata si în faţa curţii de arbitraj comercial internaţional de pe lângă camera de comerţ şi industrie a româniei, precum şi a altor instanţe arbitrale ;

nota* in cazul asistentei juridice si reprezentarii in fata instantelor de judecata si de arbitraj, va fi perceput si un onorariu/caz. onorariul va avea o valoare minima.

preturile serviciilor de consultanta juridica, asistenta si /sau reprezentare juridica permanenta prezentate mai sus pot fi modificate si urmeaza a fi negociate in prealabil in functie de nevoile clientului, natura si amploarea activitatii acestuia, etc. preturile nu cuprind tva.

» premium plus

-valoarea abonamentului este de 6500 lei/luna.

clientii detinatori ai abonamentului premium plus vor beneficia de :
-servicii juridice complete si nelimitate.

In acest abonament vor fi incluse si onorariile pentru asistenta si reprezentare in fata instantelor de judecata si în faţa curţii de arbitraj comercial internaţional de pe lângă camera de comerţ şi industrie a româniei, precum şi a altor instanţe arbitrale.

preturile serviciilor de consultanta juridica, asistenta si /sau reprezentare juridica permanenta prezentate mai sus pot fi modificate si urmeaza a fi negociate in prealabil in functie de nevoile clientului, natura si amploarea activitatii acestuia, etc.

Portfolio redactare, atestare act constitutiv – 200 lei pe intregul act

redactare, atestare declaratii pe proria raspundere asociat/administrator- 50 lei pe intregul act

redactare, atestare contract de cesiune, de comodat, de inchiriere, de novatie, de asociere in participatiune- 200 lei/intregul act.

redactare hotararea adunarii generale/decizia asociatului unic-50 lei/intregul act

intocmire dosar, depunere dosar, reprezentare si eliberare constituire la oficiul registrului comertului si mentiuni:
- cesiune
- majorare/reducere capital social
- deschidere/inchidere punct de lucru
- dizolvare/radiere
- extindere obiect de activitate
- suspendare/reluare activitate
- numire/revocare administratori
- schimbare sediu in acelasi judet si in altul
- schimbare denumire societate
- schimbare durata de activitate societate
- fuziune/divizare

onorariul pentru intregul dosar este de 700 lei (cuprinzand redactarile si atestarile mentionate anterior). costurile se pot modifica in functie de complexitatea mentiunii.

Portfolio Onorarii mediere si activitati conexe:

- Sedinta de informare privind avantajele medierii, prevazuta de art. 2 alin.(1) din Legea 192/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - gratuit (va fi tinuta numai cu toate partile prezente) +cheltuieli privind invitatia celeilalte parti, daca este cazul.

- Eliberare certificat informare sau proces verbal pentru instanta conform art. 2 alin.(1^1) din Legea 192/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - gratuit

- Mediere litigii civile (comercial, familie, munca, asigurari, malpraxis, protectia consumatorului), cu doua sau mai multe parti - 250 lei/parte (sunt incluse sedinta pregatitoare si 1 sedinta de mediere comuna sau separata)

- Sedinte de mediere suplimentare fata de cele prevazute in contract, la cererea partilor - 100 lei/ sedinta

- Spor sedinte de mediere bilingva (romana-engleza), la cererea partilor - 300 lei/ procedura de mediere (include atat sedintele initiale cat si pe cele suplimentare)

- Redactare acord mediere - 100 lei - Redactare acord mediere bilingv (romana/engleza) - 300 lei

- Mandatare mediator in procedura prealabila, inclusiv redactare si transmitere convocari la mediere - 100 lei/ convocare

- Eliberare copii documente din arhiva biroului de mediator, inclusiv certificare - 50 lei/ document

- Deplasari sau intalniri in afara biroului/ consultanta diversa la cererea partilor - 100 lei/ ora

Potrivit prevederilor legale in vigoare, onorariul mediatorului este achitat in mod egal de catre parti, exceptie cazul in care prin contract este prevazuta o alta modalitate. Eventualele cheltuieli ocazionate de procedura de mediere, efectuate cu acordul partilor, vor fi decontate separat pe baza de document justificativ. Functie de situatia partilor mediatorul poate acorda reduceri si/sau scutiri la plata onorariilor, in conditiile legii.
Designed and powered by Compass Advertising